Курсҳои омӯзишӣ

ИДАТОН МУБОРАК МОДАРОНИ АЗИЗ

ИДАТОН МУБОРАК МОДАРОНИ АЗИЗ !


Модар,  чи калимаи  зебоестки бо шунидани  номаш тамоми  вуљуди  касро эњсосоте  фаро  мегирад  ва тамоми  вуљудаш  оромиро  ихтиёр мекунад

Модарљон њарчанд  китобњои  луғатро љустуљў  кардам,  то калимаеро  пайдо  кунамки  тавонад маќому манзалат  ва бузургии (модарротуро ифода 

кунад  наёфтамОё дар дунё  мењрубонтар азизтар  ѓамхортар  аз модар шахсе вуљуд дорадАлбатта не.  Зеро модар шахсест,ки тамоми умри хешро  

ба таълиму тарбият ва љонфидоињо гузаронидадар айёми тифлї  худ нахурда моро мехуронад  ё  шабњои дароз дар сари гањвораи мо нишаста аз хоб  

мањрум мешавад.    Њангоми бори аввал ќадам задани фарзанди хеш  тамоми ғамњоро фаромўш кардадар дил орзўњои зиёдеро мепарварадБо умеди 

он ки дар айёми пириям  фарзанд асои дастам  мешавад  намегузорадки дар пои мо хоре халаду њамеша дар  назорату роњнамойи  кўшиш менамояд.

Чуноне ки Љалолиддини Румї мефармояд:


                                                                                                            Гўштпора будию ғарќи мудор,


                                                                                                            Ходима ба ту буд модари зор.


                                                                                                                    Мешуст туро зи њар наљосат,


                                                                                                            Он гањ, ки набуд туро фаросат. 

        Аммо подоши ин њама зањматњо чист? Оё  њар яки мо намедонем ки модар  то роњ (рафтанамон) ба ин сину сол расидан  чи зањматњое кашидааст?   

Албатта, њама ба хуби огањ астем, аммо  садафсўс,  ки ба ў чи кардем. Шояд карда бошем. Аммо инро бояд донист,ки ба як ё якчанд  хидмате ё амалњое, 

ки ба эшон  кардаем,  фирефта нашавем.Зеро агар мо тамоми умр дар  хидмати модар бошем, ба як шаба ранље ки ў дар сари  гањвораи мо бедорхоби 

кашидааст, баробар  шуда наметавонад. Пас бояд њамеша дар хидмати  эшон бошему њурматашонро ба љой  оварем.  Зеро барои  амали андак ё кучаке, 

ки  дар њаќи модарамон мекунем, сабабгори он мегардад, ки  Худованд ба мо аљру подоши зиёд яъне Бињиштро  медињад. Пас  бояд њама  кўшиш ба харљ 

дињем, то ин неъмати  бебоњоро аз даст надињем.  Дар охир  модари мењрўбонам ва тамоми модарони миллати тољикро  чи дар Тољикистон њастанду чи 

хориљ аз он, бо фарорасии  идашон табрику муборакбод намуда бањрашон  аз даргоњи Худованди  муттаол  тансињатию  сарбаландї ва дар тамоми 

корњояшон мувафаќиятњо  хоњонам. Бигзор модарон  чун офтоби хонадон болои  фарзандони хеш  нурафшонї кардан бигиранд. Илоњо садсолањои дигар 

бо мо бошед, идатон муборак  модарони азиз.   


Иловаи шарҳ

Гузоштани шарҳ

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив